TNPSC Revolutionary Movements | Indian National Movement Study Materials

இந்தியா விடுதலைப் போரில் புரட்சி இயக்கங்களின் வளர்ச்சிஅரசியல் கொலைகளும் ரகசிய அமைப்புகளும் – வெளிநாட்டில் புரட்சி இயக்கங்கள் – கதார் இயக்கம் பற்றிய வரலாற்று மதிப்பீடு – ரகசிய சங்கங்களும் அவற்றை தொடங்கியவர்களும் – இந்தியாவின் புரட்சி இயக்கங்கள் – பகத்சிங் – தேசபக்த புரட்சியாளர்கள் – சில தேர்வு குறிப்புகள்

More Topics Join Course

PDF Download

Revolutionary Movements – Revolutionary Movements in India’s War of Independence – Political Murders and Secret Organizations – Revolutionary Movements Abroad – Historical Review of the Qatar Movement – Secret Societies and their Founders – Revolutionary Movements in India – Bhagat Singh – Patriotic Revolutionaries

Join Course

Youtube Channel

கிளிக் செய்யவும்

To Join Telegram Channel

கிளிக் செய்யவும்

Youtube Channel

கிளிக் செய்யவும்

To Join Telegram Channel

கிளிக் செய்யவும்

Related Articles

Back to top button