History Materials

 • Photo of TNPSC National Movement and Communal Study Materials

  TNPSC National Movement and Communal Study Materials

  வகுப்புவாதம் மற்றும் தேசப்பிரிவினை – இந்தியாவில் வகுப்புவாத வளர்ச்சியும் பிரிவினையும் , முஸ்லீம் வகுப்புவாதம் , இந்து வகுப்புவாதம் National Movement and Communal – Communal…

  Read More »
 • Photo of TNPSC Revolutionary Movements | Indian National Movement Study Materials

  TNPSC Revolutionary Movements | Indian National Movement Study Materials

  இந்தியா விடுதலைப் போரில் புரட்சி இயக்கங்களின் வளர்ச்சி – அரசியல் கொலைகளும் ரகசிய அமைப்புகளும் – வெளிநாட்டில் புரட்சி இயக்கங்கள் – கதார் இயக்கம் பற்றிய வரலாற்று…

  Read More »
 • Photo of TNPSC Role Of Tamil Nadu In The Indian National Movement Study Materials

  TNPSC Role Of Tamil Nadu In The Indian National Movement Study Materials

  இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு – பாரதியார் , பி.ஆர்.அம்பேத்கர் , பகத்சிங் , வ.உ.சிதம்பரனார் , ஜவகர்லால் நேரு , காமராசர் , மகாத்மா காந்தி…

  Read More »
 • Photo of TNPSC Early Uprising Against British Rule | Indian National Movement Study Materials

  TNPSC Early Uprising Against British Rule | Indian National Movement Study Materials

  ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு எதிரான தொடக்க கால எழுச்சிகள் – ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதிரான தொடக்க காலப் புரட்சிகள் , பழங்குடியினர் புரட்சிகள் , விவசாயிகள் புரட்சி ,…

  Read More »
 • Photo of Ethnicity, language and Customary India Is a Secular country social Harmony History Materials

  Ethnicity, language and Customary India Is a Secular country social Harmony History Materials

  இந்தியாவின் வரலாறும் பண்பாடும் – இந்தியா – இனம், மொழி, வழக்காறு இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு சமூக நல்லிணக்கம் History and Culture of India…

  Read More »
 • Photo of TNPSC Indian Social Culture And Characteristics of Indian Culture History Study Materials

  TNPSC Indian Social Culture And Characteristics of Indian Culture History Study Materials

  இந்திய சமூகப் பண்பாட்டு வரலாற்றில் மாற்றங்களும் தொடர்ச்சியும் இந்தியப் பண்பாட்டின் இயல்புகள் – இந்தியப் பண்பாடு , இந்தியப் பண்பாட்டின் சிறப்பு இயல்புகள் , வாழ்க்கை நெறிகள்…

  Read More »
 • Photo of TNPSC South Indian History | Study Materials

  TNPSC South Indian History | Study Materials

  தென் இந்திய வரலாறு – பேரரசுகள் – மௌரிய பேரரசு , குஷாணப் பேரரசு , குப்தப் பேரரசு , ஹர்ஷப் பேரரசு , தென்னிந்திய அரசுகள்…

  Read More »
 • Photo of TNPSC Vijayanagar And Bahmani Empire History Study Materials

  TNPSC Vijayanagar And Bahmani Empire History Study Materials

  விஜயநகர மற்றும் பாமினி அரசுகளின் காலம் – பேரரசுகள் – மௌரிய பேரரசு , குஷாணப் பேரரசு , குப்தப் பேரரசு , ஹர்ஷப் பேரரசு ,…

  Read More »
 • Photo of Indus Valley Civilization | Study Material | PDF Download

  Indus Valley Civilization | Study Material | PDF Download

  Indus Valley Civilization | Study Material | PDF Download Youtube Channelகிளிக் செய்யவும்To Join Telegram Channelகிளிக் செய்யவும் அரசுத் தேர்வில் எளிமையாகக் கற்க மற்றும்…

  Read More »
 • Photo of Rajput Delhi Sultanate Mughal Empire Medieval History Of India | TNPSC Exam Study Notes

  Rajput Delhi Sultanate Mughal Empire Medieval History Of India | TNPSC Exam Study Notes

  Rajput Delhi Sultanate Mughal Empire Medieval History Of India | TNPSC Exam Study Notes Youtube Channelகிளிக் செய்யவும்To Join Telegram Channelகிளிக் செய்யவும்…

  Read More »
Back to top button